Není jahoda jako jahoda, neboť historie zavazuje


RED GAUNTLET

RED GAUNTLET

Nejrozšířenější po Senganě, především ve velkovýrobě. Je odolná vůči chorobám a škůdcům a její výnosy jsou stále velmi dobré