Není jahoda jako jahoda, neboť historie zavazuje


KORONA

KORONA

Je středního vzrůstu tmavě zelené lesklé listy. Plody špičatější, tmavé, výnos velice dobrý.